Unicornia rf

 

 

Hemsida
Kaavi
Talkoläger
Kurser
Enhörning
Kontakt

 

Unicornia rf är en ideell förening, vars syfte är att skapa möjligheter för intresserade människor att leva och verka i en miljö som är möjligast elfri, lågtstrålande, tyst och naturnära samt fungerar enligt ekologiska och miljövänliga principer och respekterar en fredlig, rättvis och jämlik samvaro mellan människor.

Detta görs genom utbildning, kursverksamhet och boende.

Föreningen strävar till att använda miljövänlig teknologi, som t.ex. sol-, vind- och vattenenergi.

Föreningen förfogar över ett fd småbruk i Kaavi kommun, ca 75km nordost om staden Kuopio. Gården ligger enskilt belägen mitt i de sjörika skogsområdena i norra Savolax i Finland.

 

 

 

Sidan uppdaterades senast 16.04.2008